Laatste nieuws

Overlijdensbericht Nico Nooren

Op 25 september jongstleden is onverwacht te Breda overleden de hoogeerwaarde heer N.A. (Nico) Nooren. Hij werd geboren op 29 september 1924 te Princenhage (Breda). Op 11 juni 1949 werd hij tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding werd Nico Nooren kapelaan in de parochie Johannes de Doper in Sluis. Hierna […]

Nieuwsbrief oktober 2020: “Ontmoeten en getuigen, vanuit Christus.”

“Ontmoeten en getuigen, vanuit Christus.” Met deze woorden besluit bisschop Liesen zijn voorwoord in de vandaag verschenen nieuwsbrief van het Bisdom Breda. In de nieuwsbrief komen onder andere Alpha en Caritas aan de orde. “Twee wegen om vanuit geloof het leven en het samenleven gestalte te geven,” aldus de bisschop. […]

Protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft gehandhaafd

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge op maandag 28 september waarin strengere maatregelen werden aangekondigd, schrijft bisschop Liesen een brief aan alle pastorale teams en parochiebesturen van het Bisdom Breda. In de brief dankt de bisschop voor de grote zorgvuldigheid waarmee parochies in de […]