Laatste nieuws

Nieuwe versie van protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ nu beschikbaar

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. Deze versie is van 10 juli 2020. Onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel zijn in het protocol opgenomen. Ook de voorwaarden waar […]

Minder nieuwsberichten in de zomerperiode

In verband met de zomerperiode verschijnen er in juli en augustus minder nieuwsberichten op de website van het Bisdom Breda. Ook wekelijkse digitale nieuwsbrief zal in de zomer minder frequent worden verstuurd. Updates rondom de Pinksterestafette lopen door op de weblog.

Wijziging van taken Ben Hartmann

Per 1 juli 2020 zal drs. Ben Hartmann afscheid nemen als secretaris-generaal om zich meer te kunnen richten op het Sint Franciscuscentrum. Dat is bekend gemaakt tijdens het medewerkersoverleg van het Bisdom Breda op 3 juli 2020. Bij het vertrek van vicaris-generaal Vincent Schoenmakers in 2012 werden diens taken verdeeld […]